Hlasový asistent pro smart office

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020210

Popis projektu:
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je vývoj hlasového asistenta pro smart office založeného na propojení HW a SW řešení. Cílem předkládaného projektu je zaplnit mezeru na trhu hlasový asistentů v oblasti smart kanceláří a představit plně funkční a komplexní opatření, které se stane pevnou oporou každodenního chodu kanceláří na tuzemském i zahraničním trhu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vývoj aplikace pro interaktivní dotykové kiosky

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009014

Popis projektu:
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je vývoj aplikace do interaktivních kiosků, které budou určeny především pro obce a města. Z pohledu funkcionality se jedná o komplexní řešení, které řeší jak softwarovou aplikaci navrženou speciálně pro dotykové interaktivní kiosky, tak hardware samotných kiosků. Výstup projektu přispěje k získání nových zákazníků, rozšíření produktového portfolia a zvýšení konkurenceschopnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.