Vývoj aplikace pro interaktivní dotykové kiosky

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009014

Popis projektu:
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je vývoj aplikace do interaktivních kiosků, které budou určeny především pro obce a města. Z pohledu funkcionality se jedná o komplexní řešení, které řeší jak softwarovou aplikaci navrženou speciálně pro dotykové interaktivní kiosky, tak hardware samotných kiosků. Výstup projektu přispěje k získání nových zákazníků, rozšíření produktového portfolia a zvýšení konkurenceschopnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Flag EU

Bluesoft uses little cookies to improve your web experience. You can disable them anytime in your computer settings. More information