Bluesoft team

Design + Develop + Care

1.
Design Design

Kvalitní návrh je základem každého úspěšného projektu. Správná rozhodnutí musí být podložena nejen zkušenostmi,, ale i důkladnou analýzou celého projektu.

Nasloucháme a ptáme se

Nasloucháme, abychom se ujistili, že plně chápeme, čeho chcete dosáhnout. Pomůžeme zformovat váš nápad, vyjasnit cíle a stanovit parametry spolupráce, aby se váš projekt mohl posunout kupředu.

Děláme průzkum

Průzkum je zásadní součástí úspěšného projektu. Provedeme průzkum prostředí, ve kterém bude projekt koexistovat, se zaměřením na vaše zákazníky a konkurenty.

Analyzujeme

Analyzujeme potřeby uživatelů s řešením, které splňuje vaše obchodní cíle. Současně se zaměřujeme na technickou část projektu z pohledu funkcionality, platformy, infrastruktury, integrací a budoucího rozvoje.

Navrhujeme

Od drátěného modelu přes interaktivní prototyp až k výslednému grafickému designu postupujeme dle UX principů. Věříme, že dobrá uživatelská zkušenost je nedílnou součástí dobrého designu. Řeší problémy a generuje skutečné výsledky.

Develop Develop

Věříme v kombinaci Waterfall & Agile developmentu. I když využíváme časté zpětné vazby od klienta, držíme se společného harmonogramu a pevného rozpočtu projektu.

Zakládáme architekturu

Architektura .NET MVC je naše první volba, kterou Kentico nativně podporuje. Pro webové aplikace často také volíme reaktivní řešení za použití jazyka React nebo Vue.

Pro budoucí provoz zvažujeme buď cloudové řešení Microsoft Azure nebo některou z variant on-premise prostředí.

Front-end & back-end development

Design transformujeme pomocí HTML, CSS a JavaScriptu do webových šablon. Zároveň na back-endu programujeme funkcionality a nakonec obě části složíme dohromady.

Vyvíjíme agilně a používáme nástroje pro sledování úloh. Přesně víte, která část projektu je již hotová a co právě děláme.

Testujeme

U každého projektu provádíme testování jako součást zajištění kvality naší práce. Kontrolujeme funkční stránku i kompatibilitu prohlížečů na různých zařízeních (od desktopů až po mobily).

U rozsáhléjších projektů píšeme automatizované testy, kterými rychle ověříme klíčové funkce aplikace.

Nasazujeme na produkci

Po skončení akceptačního testování ze strany klienta (UAT) migrujeme projekt na produkční prostředí.

Podle typu projektu umístíme aplikaci buď na lokální server/webovou farmu nebo využijeme cloudovou platformu Microsoft Azure.

Care Care

Všichni členové našeho týmu pracují interně. Dokážeme dlouhodobě rozvíjet a udržovat velké i menší projekty. Garantujeme servisní služby (SLA) s dostupností až 24/7.

Dlouhodobý rozvoj projektu

Dlouhodobý rozvoj a údržba projektů je častým požadavkem našich klientů. Většina našich klientů s námi spolupracuje již mnoho let.

Pro projekty s kontinuálním rozvojem využíváme procesy průběžné integrace (CI) a průběžného nasazování (CD) pomocí služeb Azure DevOps.

Servisní služby až do 24/7

Dokážeme garantovat nepřetržitý provoz, opravy chyb v daném čase, měsíční budget vývojářských hodin, pravidelné nasazování změnových požadavků apod.

Kompletní parametry služeb jsou pokryty servisní smlouvou, včetně sankcí za nedodržení garančních dob.

Konzultace

Nejsme pouhým vykonavatelem klientských požadavků. Pro naše klienty jsme partnerem, který se aktivně podílí na zlepšování projektu.

Společně plánujeme roadmapu vývoje na delší období a dáváme zpětnou vazbu na základě svých zkušeností a osvědčených řešení z jiných projektů.

Bluesoft používá malé cookies ke zlepšení vašeho webu. Můžete je kdykoli deaktivovat z nastavení vašeho prohlížeče. Více informací