Kentico Quality Expert

Model.AuthorName
Bluesoft

Na platformě digitálních zážitků (zkráceně DXP) Kentico vývojáři v Bluesoftu vyvíjí weby už více než 10 let a za tu dobu zvládli dokončit přes dvě stovky úspěšných projektů. Náš vůbec první článek jsme věnovali několika konkrétním důvodům, proč jsme tuto platformu vybrali.Jako Kentico partner můžeme prokazovat naše odborné kompetence hned v několika oblastech, za něž jsou nám uděleny certifikace přímo od tvůrců platformy Kentico. Zlatým partnerem je firma Bluesoft kontinuálně téměř od svého založení a mimo to jsme i držiteli „Development and Integration“ a „Ecommerce“ kompetencí. V minulém roce jsme se rozhodli potvrdit si kvalitu námi dodávaných řešení další certifikací, a to „Kentico Quality Expert“ auditem. 

Quality Expert Partner – záruka vysokého standardu

Vzhledem k náročnosti získání této certifikace zohledňuje Kentico její vlastnictví v pořadí partnerů v celosvětovém i v lokálních žebříčcích. Partneři, kterým se podařilo auditem úspěšně projít, museli prokázat hlubokou znalost produktu Kentico Xperience a také vysokou kvalitu vlastního kódu, jež byl do výsledného řešení doprogramován. Systémoví architekti Kentica udělují certifikace proto, aby maximálně vyzdvihli ty partnery, které důkladně ověřili a mohou se tak zaručit za odborné znalosti vývojářů a vysokou kvalitu poskytovaných služeb od daného partnera. 

Audit – dva projekty a několik fází

Prvním krokem pro získání auditu je poskytnutí hned několika dokončených projektů na platformě Kentico, které musí mít dostatečnou velikost a složitost samotného řešení. Jeden z těchto projektů vybírá přímo žádající firma, druhý si pak architekti z Kentica vybírají sami. Námi vybraným projektem byl vůbec první MVC projekt na Kenticu a to pro klienta Carlsberg. Pro producenta piva jsme postavili globální B2B portál se speciální logikou hromadných přeobjednávek produktů, výpočtu ceny dopravy a termínu doručení. Globální projekt jsme zvládli vyvinout a spustit za 90 dní a výsledkem spolupráce byl zvýšený počet předobjednávek a kladné hodnocení od zákazníků Carlsbergu.
Druhý projekt, jenž si vybrali sami architekti Kentica byl pro klienta ComAp. Jednalo se o portál pro zákazníky klienta, který byl taktéž postaven za pomocí technologie MVC.

Oba projekty obsahovaly hned několik vlastních řešení a také integrace na systémy třetích stran. Audit samotný je rozdělen na několik fází, přičemž klíčová je především komunikace mezi Kenticem a partnerem. Jako první je potřeba shromáždit veškeré informace o projektu a zjistit od tvůrců projektu všechny detaily. Následně dochází k analýze projektu, v Kenticu zkoumají všeobecnou úroveň projektu, jeho architekturu, způsob vývoje a také rychlost načítání jednotlivých stránek.

Cílem auditu je ověřit, že auditovaná firma umí efektivně využívat nástroje, které Kentico nabízí a řídí se osvědčenými postupy pro architekturu a design. Proto se architekti během auditu zaměřují například na využití funkcionalit Kentica pro různé uživatelské scénáře webu, nebo na zvolenou architekturu celého řešení. Také se ověřuje, zda při vývoji webu byly použity základní osvědčené postupy (tzv. best practice), které Kentico doporučuje. Mezi další kritéria pro úspěšné získání splnění Quality Expert auditu patří například kvalita vlastního kódu, konzistence databáze, nastavení a konfigurace systému. Auditoři se mohou zaměřit také na hosting projektu a případnou škálovatelnost.

A na závěr přijde zjištění, zda se investice do auditu vyplatila nebo ne. Od Kentica firma obdrží hodnotící zprávu, která do detailu rozebírá jednotlivé části projektu (např. front-end, testování nebo projektovou konfiguraci) a poskytuje tak firmě relevantní zpětnou vazbu, a to jak v obecných otázkách, tak i v těch nejmenších detailech. V tabulce na konci auditní zprávy je i podrobné skóre z jednotlivých oblastí a výsledné procento – my jsme auditem prošli s výsledkem 95 procent, přičemž nejvyššího hodnocení jsme dosáhli například v oblasti architektury, projektové konfigurace nebo v SQL optimalizaci. 

Investice, nebo jen drahá sranda?

I když audit Quality Expert partnera není levnou záležitostí, nelitujeme jí. Dosáhli jsme vytouženého cíle - dokázat, že naše projekty patří v globálním měřítku mezi ty nejkvalitnější a naši vývojáři za léta práce získali množství zkušeností a jsou tak opravdovými odborníky na platformu Kentico Xperience. Certifikace nám pomohla vyniknout a zdůraznit tak naše místo v Kentico komunitě, přičemž vůbec tím největším benefitem byla cenná zpětná vazba a potvrzení, že svou práci děláme opravdu dobře.